Olga Hans studiowała w Akademii Muzycznej w Łodzi teorię muzyki oraz kompozycję w klasie Jerzego Bauera. Była stypendystką Ministra Kultury i Sztuki. Uczestniczyła w kursach kompozytorskich w Łodzi, Krakowie, Radziejowicach i Enschede (Holandia). Jest laureatką III Ogólnopolskiego Konkursu Kompozycji na Gitarę Klasyczną w Tychach (1997), I Międzynarodowego Konkursu Młodych Kompozytorów „Musica Sacra” w Częstochowie (2004) oraz The Fifth Ladislav Kubik International Prize in Composition (2004). Jest również laureatką nagrody Prezydium Oddziału PAN w Łodzi i Konferencji Rektorów Państwowych Wyższych Uczelni Miasta Łodzi za rok 2007. Jej utwory są wykonywane na koncertach w kraju (m.in. „Poznańska Wiosna Muzyczna”, „Laboratorium Muzyki Współczesnej”, Festiwal Prawykonań Polska Muzyka Najnowsza) oraz za granicą (Hiszpania, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Brazylia). Często też usłyszeć je można podczas sesji „Musica Moderna” w macierzystej uczelni. W 2001 roku uzyskała kwalifikacje I stopnia, a w 2010 stopień doktora habilitowanego w zakresie sztuki muzycznej, w specjalności kompozycja i teoria muzyki. Od 1997 roku pracuje w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, obecnie na stanowisku profesora w Katedrze Kompozycji.

*

Pierwotna wersja Arabeski (2007) została napisana na kwartet smyczkowy. Utwór był częścią projektu, którego założeniem była muzyczna ilustracja secesyjnych łódzkich witraży. Charakter i strukturę tego utworu idealnie opisuje wiersz Małgorzaty Kulisiewicz pt. Witraż:Pierwotna wersja Arabeski (2007) została napisana na kwartet smyczkowy. Utwór był częścią projektu, którego założeniem była muzyczna ilustracja secesyjnych łódzkich witraży. Charakter i strukturę tego utworu idealnie opisuje wiersz Małgorzaty Kulisiewicz pt. Witraż:

Z nieskończoności
ja
Człowiek
błysk światła w witrażu
ptak może kwiat
albo pszczoła błękitna
z anielskim okiem na skrzydle
dziwna łąka trwa w trwaniu
a kolory konając
poszerzają swój zapach
praprzyczyna jest w bieli
biel wypełnia mój sen wypłowiały
W nieskończoności
ja

Olga Hans

Organizator

fundacja sinfonietta pomerania 220x80

Partnerzy

partnerzy

Mecenasi

mecenasi   

Patroni Medialni

patroni medialni

Początek strony