Anna Ignatowicz-Glińska ukończyła studia kompozytorskie w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina (obecnie Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina) w Warszawie, w klasie Włodzimierza Kotońskiego. Wykłada w macierzystej uczelni. Obecnie pełni funkcję prodziekana Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca. Jej utwory były wykonywane na koncertach i festiwalach w Polsce i za granicą (m.in. w Niemczech, Austrii, Czechach, Rosji, Francji, Szwajcarii, Danii, USA, Ameryce Łacińskiej, Chinach i na Ukrainie), nagrywane na płyty (Audite, DUX, Acte Préalable, Mons, Polonia Records, SARTON, SWR2 Deutschlandfunk, Chopin University Press) i wydawane (Norsk Musikforlag, PWM). Jest laureatką nagród i wyróżnień w konkursach kompozytorskich. Jest członkiem m.in. ZKP, ZAiKS i Rady Programowej Warszawskich Spotkań Muzycznych. Była wielokrotną stypendystką ZAiKS, MKiDN i IMiT. Interesuje się także literaturą i piśmiennictwem muzycznym (publikacje w literaturze fachowej i na łamach prasy muzycznej).

*

Po trzykroć… na saksofon sopranowy i klawesyn (2017, opr. na flet 2018) powstało dla duetu znakomitych wykonawców, którym jest dedykowany. Są to Paweł Gusnar – saksofon sopranowy i Alina Ratkowska – klawesyn. W ich interpretacji kompozycja została prawykonana w 2017 roku i nagrana na płytę P. Gusnara „Saxophone Varie” vol. 3 (Chopin University Press, 2018). Wersja na flet z klawesynem będzie obecnie prawykonana. Utwór składa się z połączonych fragmentów stanowiących opracowanie jednego tematu (stąd tytuł), a naczelną ideą – oprócz wariantowości – jest dialog, transowość i budowanie nastroju.Po trzykroć… na saksofon sopranowy i klawesyn (2017, opr. na flet 2018) powstało dla duetu znakomitych wykonawców, którym jest dedykowany. Są to Paweł Gusnar – saksofon sopranowy i Alina Ratkowska – klawesyn. W ich interpretacji kompozycja została prawykonana w 2017 roku i nagrana na płytę P. Gusnara „Saxophone Varie” vol. 3 (Chopin University Press, 2018). Wersja na flet z klawesynem będzie obecnie prawykonana. Utwór składa się z połączonych fragmentów stanowiących opracowanie jednego tematu (stąd tytuł), a naczelną ideą – oprócz wariantowości – jest dialog, transowość i budowanie nastroju.

Anna Ignatowicz-Glińska

Organizator

fundacja sinfonietta pomerania 220x80

Partnerzy

partnerzy

Mecenasi

mecenasi   

Patroni Medialni

patroni medialni

Początek strony