Andrzej Dziadek, urodzony w 1957 roku w Jasienicy koło Bielska-Białej, studiował kompozycję pod kierunkiem Józefa Świdra w Akademii Muzycznej w Katowicach, uzyskując dyplom z wyróżnieniem w 1986 roku. W latach 1990-92 kontynuował studia kompozytorskie u Francisa Burta w Hochschule für Musik und darstellende Kunst w Wiedniu jako stypendysta Rządu Austriackiego oraz Fundacji im. Albana Berga. Był wielokrotnym stypendystą Ministerstwa Kultury i Sztuki oraz Stowarzyszenia Autorów ZAiKS. Uczestniczył w kursach kompozytorskich w Kazimierzu nad Wisłą, Wiedniu, Borowcu i Darmstadt. W 1983 roku otrzymał II nagrodę w konkursie kompozytorskim w Gdańsku za Preludium i toccatę na fortepian (1983). W 1986 roku jury Konkursu Kompozytorskiego im. Grzegorza Fitelberga pod kierownictwem Krzysztofa Pendereckiego przyznało mu II i III nagrodę (I nie przyznano) – odpowiednio za Sinfoniettę na orkiestrę i Koncert na klawesyn i orkiestrę (1985). W 1987 roku jego Poemat na orkiestrę wygrał Konkurs Młodych Związku Kompozytorów Polskich. W 1999 roku Symfonia nr 1 była utworem obowiązkowym na VI Międzynarodowym Konkursie Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga w Katowicach. Jego utwory były wykonywane na licznych koncertach i festiwalach muzyki współczesnej w wielu krajach Europy, Azji, Ameryki Północnej (m.in. w 1991 roku odbyło się w nowojorskiej Carnegie Hall prawykonanie Nokturnu na zespół kameralny) oraz Ameryki Południowej, a także nagrywane dla radia, telewizji oraz na płyty CD. W latach 1993-2011 Andrzej Dziadek pełnił funkcję prezesa Oddziału Związku Kompozytorów Polskich w Katowicach, a od 2001 do 2009 roku był członkiem Zarządu Głównego ZKP.

W ramach działalności w Związku w latach 1994-2010 był dyrektorem artystycznym Międzynarodowego Festiwalu „Śląskie Dni Muzyki Współczesnej”, organizował cykl koncertowy „Śląska TrybunaKompozytorów”, wydawał publikacje naukowe i płytowe. Był jurorem wielu konkursów kompozytorskich. W roku 2007 był kompozytorem-rezydentem International Centre for Composers w Visby (Szwecja). W roku 2013 założył Fundację „Sinfonietta Pomerania”, jest także współzałożycielem i dyrektorem Orkiestry Sinfonietta Pomerania. Od roku 2014 pełni funkcję prezesa Oddziału Gdańskiego Związku Kompozytorów Polskich. W roku 2008 otrzymał Nagrodę Honorową Związku Kompozytorów Polskich, w roku 2015 został odznaczony Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, a w 2016 otrzymał Nagrodę Prezydenta Miasta Gdańska. Jest profesorem klasy kompozycji w Akademii Muzycznej w Gdańsku.Kompozytorów”, wydawał publikacje naukowe i płytowe. Był jurorem wielu konkursów kompozytorskich. W roku 2007 był kompozytorem-rezydentem International Centre for Composers w Visby (Szwecja). W roku 2013 założył Fundację „Sinfonietta Pomerania”, jest także współzałożycielem i dyrektorem Orkiestry Sinfonietta Pomerania. Od roku 2014 pełni funkcję prezesa Oddziału Gdańskiego Związku Kompozytorów Polskich. W roku 2008 otrzymał Nagrodę Honorową Związku Kompozytorów Polskich, w roku 2015 został odznaczony Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, a w 2016 otrzymał Nagrodę Prezydenta Miasta Gdańska. Jest profesorem klasy kompozycji w Akademii Muzycznej w Gdańsku.

*

Song for guitar powstała w 1993 roku. Jest dedykowana Williamowi Andersonowi, który prawykonał ją w Nowym Jorku 10 grudnia 1994 roku na koncercie Composers’ Guild of New Jersey. Utwór jest próbą nowego spojrzenia na fakturę gitarową. Obok tradycyjnych elementów, takich jak rozległe akordy czy repetycje, pojawiają się w nim układy polifoniczne. Dźwięki wydobywane z poszczególnych strun układają się w skomplikowaną strukturę wertykalną. Czynnikiem, który wspomaga wrażenie „rozrastania się” materii dźwiękowej w przestrzeni jest pełna niuansów dynamika.

Andrzej Dziadek

Organizator

fundacja sinfonietta pomerania 220x80

Partnerzy

partnerzy

Mecenasi

mecenasi   

Patroni Medialni

patroni medialni

Początek strony