Monika Kędziora urodziła się w 1971 roku w Ostrowie Wielkopolskim. Ukończyła z wyróżnieniem studia w zakresie kompozycji w klasie Jana Astriaba w Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu (1996), gdzie obecnie pracuje jako wykładowca na stanowisku profesora AM. W czasie studiów była stypendystką Ministra Kultury i Sztuki (1995/96). Wykształcenie uzupełniała podczas organizowanych przez Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej Wakacyjnych Kursów dla Młodych Kompozytorów (Kazimierz Dolny, Białystok, Radziejowice), a także – dzięki stypendium Fundacji Kultury – podczas studiów pod kierunkiem prof. Roberta HP Platza w Hogeschool Conservatorium Maastricht w Holandii (2000/2001). Jest laureatką nagród i wyróżnień. Jej utwory były wykonywane podczas festiwali muzycznych oraz koncertów w kraju i za granicą. Od roku 2008 jest prezesem poznańskiego oddziału Związku Kompozytorów Polskich. Obok działalności twórczej i pedagogicznej zajmuje się również popularyzacją muzyki współczesnej jako organizator koncertów oraz prelegent.

*

Ex imo mari na orkiestrę kameralną powstało na zamówienie Związku Kompozytorów Polskich w ramach programu „Zamówienia kompozytorskie”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca. Utwór został prawykonany w 2018 roku podczas 47. Międzynarodowego Festiwalu „Poznańska Wiosna Muzyczna” przez zespół Sinfonietta Pomerania pod dyrekcją Tadeusza Dixy. Ex imo mari w tłumaczeniu z łaciny oznacza „z dna morza”. W warstwie inspiracji utwór odwołuje się do słyszalnych w morzach i oceanach dźwięków, których pochodzenie nie zawsze można wyjaśnić, a które – być może – przyczyniły się do powstania legend i opowieści o śpiewających syrenach bądź innych morskich stworzeniach.

Monika Kędziora

Organizator

fundacja sinfonietta pomerania 220x80

Partnerzy

partnerzy

Mecenasi

mecenasi   

Patroni Medialni

patroni medialni

Początek strony