Sławomir Kaczorowski urodził się w 1956 roku w Łodzi. W 1981 roku ukończył studia kompozytorskie w klasie Bronisława Kazimierza Przybylskiego i teorię muzyki w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Łodzi. Od 1981 roku jest zatrudniony w łódzkiej uczelni (obecnie: Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów). Przez dwa lata pracował w średnim szkolnictwie muzycznym; prowadził również Akademicki Chór Politechniki Łódzkiej.Sławomir Kaczorowski urodził się w 1956 roku w Łodzi. W 1981 roku ukończył studia kompozytorskie w klasie Bronisława Kazimierza Przybylskiego i teorię muzyki w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Łodzi. Od 1981 roku jest zatrudniony w łódzkiej uczelni (obecnie: Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów). Przez dwa lata pracował w średnim szkolnictwie muzycznym; prowadził również Akademicki Chór Politechniki Łódzkiej.Z zespołami chóralnymi dokonał nagrań archiwalnych w Łódzkiej Rozgłośni Polskiego Radia (obecnie: Polskie Radio Łódź).

Poprowadził również wiele koncertów, m.in. w Łodzi, Glasgow i Edynburgu. Jego utwory były wykonywane w kraju i za granicą, m.in. podczas festiwalu „Młoda Muzyka Polska” w Szczecinie (1985, 1986, 1987), „Poznańskiej Wiosny Muzycznej” (1987, 1989, 2015), Gdańskich Spotkań Młodych Kompozytorów (1989), „Legnica Cantat” (1995, 2003), Internationales Jugend-Festspieltreffen Bayreuth (1997), Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej im. Witolda Lutosławskiego w Szczecinie (1999), Internationaler Akkordeonwettbewerb Klingenthal (1998, 2000, 2001, 2003, 2007, 2010, 2012), International Accordion Competition Poprad (2001, 2003, 2007, 2012), Coupe Mondiale Copenhagen (2002), Międzynarodowego Konkursu Współczesnej Muzyki Kameralnej w Krakowie (2003, 2004), Śląskich Dni Muzyki Współczesnej w Katowicach (2004), Festiwalu Muzyki Współczesnej „Musica Polonica Nova” we Wrocławiu (2006, 2008). Otrzymał następujące nagrody i wyróżnienia: II nagrodę na Ogólnopolskim Konkursie Młodych Kompozytorów (1982), II nagrodę oraz wyróżnienie na Pianistycznym Konkursie Kompozytorskim w Słupsku (1984), II nagrodę na Konkursie Kompozytorskim podczas Tygodnia Talentów w Tarnowie (1985), III nagrodę na Konkursie Kompozytorskim Zarządu Głównego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr (1987), wyróżnienie na Konkursie Kompozytorskim im. Karola Szymanowskiego ogłoszonym przez ZAiKS (1988). Utwory Kaczorowskiego były wykonywane m.in. przez Dominika Połońskiego i Orkiestrę Kameralną Miasta Tychy AUKSO pod dyrekcją Marka Mosia, Pawła Gusnara, Lutosławski Piano Duo, Małgorzatę Armanowską, Szábolcsa Esztényiego.

Od 1997 roku prowadzi klasę kompozycji, a wśród licznych absolwentów warto odnotować Grzegorza Duchnowskiego oraz Tomasza Szczepanika – laureatów wielu nagród na konkursach kompozytorskich krajowych i zagranicznych. Był prodziekanem Wydziału Kompozycji, Teorii, Wychowania Muzycznego i Rytmiki (1996-1999), a następnie prorektorem ds. artystyczno-dydaktycznych łódzkiej uczelni (1999-2005). Obecnie pełni funkcję kierownika Katedry Kompozycji. Organizuje sesje Musica Moderna – koncerty i wykłady poświęcone nowej muzyce odbywające się dwa razy w roku akademickim. Był jurorem Concours Moderne (2001 Biel, 2002 Wrocław) i Łódzkiego Festiwalu Chóralnego „Cantio Lodziensis” (1999-2017) oraz przewodniczącym jury Międzynarodowego Konkursu Chóralnego im. prof. Józefa Świdra (Cieszyn, 2015-17). Jest członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia Autorów ZAiKS oraz Związku Kompozytorów Polskich, pełni funkcję Prezesa Łódzkiego Oddziału ZKP. Jest również przewodniczącym Zespołu Sztuki Polskiej Komisji Akredytacyjnej obecnej kadencji.

*

Koncert na saksofon i orkiestrę smyczkową powstał w 2015 roku z inspiracji saksofonisty Pawła Gusnara oraz skrzypka i kameralisty Łukasza Błaszczyka, a jego prawykonanie odbyło się w 2016 roku w Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina; soliście towarzyszyła Orkiestra Primuz. Kompozycja stanowi kontynuację moich doświadczeń związanych z Koncertem na wiolonczelę i orkiestrę smyczkową, który powstał w 2014 roku. Obydwa utwory są kompozycjami jednoczęściowymi, składającymi się z szeregu kontrastujących odcinków realizowanych attacca, a kolorystyka jest w nich elementem kluczowym. Kolejna charakterystyczna cecha polega na wewnętrznym różnicowaniu faktury, m.in. poprzez nierównoczesne zmiany dynamiki współdziałających ze sobą głosów orkiestry smyczkowej.z szeregu kontrastujących odcinków realizowanych attacca, a kolorystyka jest w nich elementem kluczowym. Kolejna charakterystyczna cecha polega na wewnętrznym różnicowaniu faktury, m.in. poprzez nierównoczesne zmiany dynamiki współdziałających ze sobą głosów orkiestry smyczkowej.

Sławomir Kaczorowski

Organizator

fundacja sinfonietta pomerania 220x80

Partnerzy

partnerzy

Mecenasi

mecenasi   

Patroni Medialni

patroni medialni

Początek strony